Skyltar i fönster/täckning av fönster

Du behöver inte bygglov för skyltar på insidan av fönster, men undvik att täcka fönstren helt eftersom det bidrar till en slutenhet i stadsbilden, som kan upplevas mindre attraktiv och även mer otrygg.

Plastfilm med text på utsidan och insidan av fönster kräver inte heller bygglov, men tänk på att fristående bokstäver är att föredra eftersom genomsiktligheten då bibehålls.

En belyst eller elektronisk skylt innanför fönster ska anpassas så att inte grannar störs eller trafiksäkerheten äventyras, även om du inte behöver något bygglov för din skylt. Miljönämnden är tillsynsmyndighet och kan, med stöd av miljöbalken, kräva att skylten eller ljusanordningen justeras eller tas bort om den stör.

Övriga skyltar på utsidan av fönster kräver också bygglov.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?