Skyltar som visar fastighetsägande

I stadskärnan ska skyltar som visar fastighetsägande i regel vara diskreta, små och i första hand placeras lågt, förslagsvis på byggnadens bottenvåning.

Inom storskaliga områden, till exempel verksamhetsområden eller handelsområden, där skyltens placering är beroende av att synas på ett längre avstånd och där stadsbilden och byggnadernas karaktär medger det, kan en annan placering och skyltstorlek prövas.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?