Skyltar i stadskärnan

I stadskärnan finns många olika verksamheter koncentrerade. Det ställer krav på din skylts läsbarhet så att alla får möjlighet att synas. Det ställer också krav på att din skylt bidrar till en attraktiv helhet som sammantaget ger en levande stadskärna.

Även skyltar har historiskt sett varit en del av stadsbilden, allt från flaggskyltar till målade budskap på husgavlar. Många av byggnaderna i stadskärnan har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden som är en viktig del av upplevelsen och som vi måste vara rädda om. Det är viktigt att skyltning anpassar sig till omgivningen och samspelar med helhetsmiljön samt att antalet skyltar per verksamhet begränsas, dels för att det ska vara lätt att orientera sig och dels för att stadsbilden inte ska upplevas som orolig och därmed minska upplevelsen av attraktivitet.

Skyltar i stadskärnan läses mest på kort avstånd och av gående och cyklister. Skyltar bör i därför i huvudsak placeras i gatuplan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?