Skyltar i verksamhetsområden

I verksamhetsområden är miljön ofta storskalig och läsbarheten behöver anpassas till detta. De här områdena tål oftast lite större skyltar än stadskärnan och det kan även finnas behov av gemensamma informationstavlor som komplement.

Det är viktigt att antalet skyltar per verksamhet begränsas, dels för att det ska vara lätt att orientera sig i området och dels för stadsbilden inte ska upplevas som orolig och därmed minska upplevelsen av attraktivitet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?