Skyltar på allmän plats

Skyltar på allmänna platser, det vill säga gator, torg och parker, påverkar vårt gemensamma vardagsrum. De påverkar också verksamheter och boende utmed dessa stråk.

Stor återhållsamhet gäller när vi bedömer om du ska få lov att sätta upp en skylt på allmänna platser eller inte.

Skyltar som skjuter ut över eller placeras på allmän plats får inte förhindra snöröjning, sopning och annan skötsel eller förhindra framkomlighet och platsens tillgänglighet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?