Skyltar i bostadsområden

I bostadsområden riskerar skyltar att bli oönskade inslag eftersom det är boendet som är det primära. Skyltning inom dessa områden bör därför vara diskret och sparsam. Det är viktigt att belysning av fasader och skyltar inte upplevs som störande av de boende.