Flaggor

Du behöver som regel bygglov för flaggor i ett område med detaljplan. Den ändringen gjordes i Plan- och byggförordningen (PBF) 2017.

Du behöver dock inte bygglov för flaggor med reklam om flaggan är högst 1 kvadratmeter stor eller är av tillfällig karaktär och uppsatt under maximalt fyra veckor.

Nationsflaggor och flaggor med kommunvapen eller liknande kräver inte bygglov.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?