Fristående verksamhetsskyltar

Fristående verksamhetsskyltar, pyloner, riktar sig vanligtvis till bilister. I områden med många verksamheter bör skyltningen samordnas.

Fristående skyltar ska placeras inom den egna fastigheten och höjden bör inte överstiga högsta tillåtna fasadhöjd i detaljplanen. Skyltarna ska anpassas till sin utformning och placering så hänsyn tas till stadsbilden och trafiksäkerheten.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?