Informations- och orienteringsskyltar

Som informations- och orienteringsskylt räknas till exempel tavlor som visar en karta över ett område med information som gör det lätt att hitta eller skyltar som ger samhällsinformation.

Du behöver inte bygglov för en orienteringstavla med en area på maximalt 2 kvadratmeter eller är av tillfällig karaktär och inte placeras på eller i anslutning till särskilt värdefull byggnad, plats eller miljö och är uppsatt under maximalt 4 veckor.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?