Flaggskyltar

Skyltar som placeras vinkelrätt ut från fasaden, oftast på en arm eller konsol, kallas flaggskyltar. Välj små och tunna skyltar placerade i byggnadens bottenvåning. Flaggskyltar är lätta att anpassa både till stadsbilden och till fasaden.

Finns det flera flaggskyltar på byggnaden bör utseende och placering samordnas.

För att gaturenhållning och skötsel ska kunna ske måste skyltens underkant ligga på minst 2,5 meter över mark och minst 1 meter från körbanans kant.

Armaturerna bör utföras så smäckra som möjligt och kan med fördel integreras i skyltens infattning.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?