Vepor

Stora vepor påverkar fasader på ett påtagligt sätt främst i stadskärnan. De har ofta en kort livslängd och därför medges i regel endast tidsbegränsat bygglov för sådana.

Inom verksamhetsområden och handelsområden, som är av mer storskalig karaktär, och på offentliga byggnader med många evenemang kan vi pröva ansökningar om permanent bygglov för skyltplats för vepor där budskapet får ändras över tid.

Veporna bör placeras på rena fasader utan fönster och dekorationer.

Du behöver inte bygglov för vepor som hänger på byggstaket och ställningar och visar vilka verksamheter som finns bakom (se avsnittet om ersättningskyltar).

Vepor med reklam kräver inte bygglov om vepan är högst 1 kvadratmeter eller är av tillfällig karaktär och uppsatt under maximalt fyra veckor.

Du behöver inte bygglov för vepor på en inhägnad av en byggarbetsplats eller på byggställningar om informationen består av korta budskap, bilder och illustrationer av det färdiga projektet eller fasaden bakom. Vepan får dock inte innehålla reklam.

För vepor som sätts upp för att informera om verksamheter som tillfälligt inte syns under till exempel en ombyggnad gäller reglerna för ersättningsskyltar (se avsnittet om ersättningsskyltar).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?