Stora pelartavlor

Med stora pelartavlor avser vi skyltar som är dubbelsidiga, belysta inifrån och sitter på en eller flera stolpar. De är oftast avsedda för allmän reklam, men kan också vara en reklamplats för en verksamhet, köpcentra eller dylikt. De förknippas ofta med bensinmackar, industriområden och affärscentrum.

Stora pelartavlor kan accepteras utmed infartsvägar i stadens ytterområden samt i storskaliga områden som industriområden, handelsområden och verksamhetsområden. Det är inte lämpligt med skyltar med bildväxling i trafik- eller boendemiljöer.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?