Skyltar hängande under tak

I arkader eller under skärmtak kan hängande skyltar vara det bästa sättet att skylta. Skylten får inte inkräkta på det fria höjdmåttet och underkanten ska ligga minst 2,5 meter över mark.