Fastighetsägarens tillstånd

Om du inte själv äger fastigheten din verksamhet är belägen på behöver du ha fastighetsägarens tillstånd för att sätta upp din skylt eller ljusanordning, även om du har fått andra tillstånd som du behöver.

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig bland annat för att skyltar och ljusanordningar har de tillstånd som krävs.