Tillstånd för skylt på allmän plats

Om du tänkt placera din skylt eller ljusanordning på allmän plats behöver du söka tillstånd för markupplåtelse. Det gör du hos polisen, men stadsbyggnadsförvaltningen får tycka till om din ansökan innan polisen beslutar om du får använda allmän plats för din skylt.

Det är viktigt att tillgänglighet och framkomlighet för till exempel trafikanter och personer med funktionsvariationer, trafiksäkerheten samt möjlighet till drift och underhåll inte påverkas negativt.

Om du vill ha hjälp med en bedömning om möjligheten att nyttja allmän plats innan du ansöker hos polisen, kontakta avdelningen för drift- och underhåll på stadsbyggnadsförvaltningen via markupplatelse@helsingborg.se eller via Helsingborg kontaktcenter, 042-10 50 00.

Om du får ett tillstånd ska du också betala en avgift för hyra av den allmänna platsen till kommunen. Detta gäller även om du inte behöver bygglov för din skylt.