Havstrandäng, Hittarps rev: Martorn

På stranden i norra Hittarp finns en fin och ganska stor strandäng med mycket växter som du som brukar vara vid havet nog känner igen. De höga och gråblå gräsen heter strandråg och sandrör och är det du vanligtvis ser på våra stränder.

Blommorna som är vanligast att se är den rosa triften, blåmunkar och kärleksört. En växt som varit vanlig här, men som försvunnit är martorn. Troligen försvann den när strandängarna växte igen med vresros och andra buskar. I grannkommunen Höganäs finns martornet kvar vid Margreteberg och där kunde fröer samlas in och odlas upp inne på Fredriksdals friluftsmuseum.

Hösten 2021 planterades ungefär hundra små martornsplantor på Hittarps rev och nu vi håller tummarna för dem! Du känner igen martornet på att den är ljusgrå, har taggig form på bladen och en blålila blomma. Den sticker ut och liknar ingen annan växt på strandängen!

Historiskt har Hittarps rev varit en del av en jättestor betesmark som kallades Kulla fälad och som sträckte sig hela vägen från Helsingborg till Kullaberg i Höganäs kommun. Fram till 1800-talet gick här kor och betade. Då var strandängarna i Helsingborg mycket större och öppnare vi hade ännu inte byggt hus och industrier längs med havet. När korna försvann växte strandängarna igen med täta och taggiga buskar. Men under de senaste tio åren har strandängarna vid Hittarps rev och på flera andra stränder längs Helsingborgs kust återställts bit för bit genom att buskarna grävts bort. Tack vare insatserna börjar de växter som är typiska för strandängarna att synas här igen, och med dem alla insekter som är beroende av variationen av arter.

Var? Norra Hittarp, Styrbordsvägen
Koordinater: 56.100389, 12.631048

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?