Blommande skogsbryn, Småryd: Skogsklocka

Småryds naturreservat ligger i en småskalig och lantlig del av kommunen, utmed grusvägarna mellan Ödåkra och Mariastaden. Smårydskogen har en gång varit en äng som fått växa igen och nu blivit skog med bland annat bok, ek och lind.

I naturreservatets norra del ligger en liten avskild naturpärla som består av en äng och en skogsdunge med äldre träd. Ängen ligger under el-ledningar och har hållits öppen genom åren tack vare slåtter och att träd inte tillåtits växa upp i ledningarna. Där skogen övergår i öppen äng har en speciellt artrik miljö bildats. Skogsbryn kallas sådana kanter och där växer blommande buskar och högväxande örter som lockar många bin, fjärilar och skalbaggar. Här hittar insekterna mat och förökar sig. I Småryds skogsbryn blommar olvon, hagtorn och skogstry i början av sommaren. Lite senare blommar skogsbingel och orkidéerna St Pers Nycklar och nattviol. Här finns även kommunens enda lokal av aklejruta.

Skogsklocka är en växt som planterats i skogsbrynet för något år sedan i en räddningsaktion för arten. Skogsklockan var tidigare ganska vanlig, men nu fanns den bara kvar på ett enda ställa i hela Skåne, i en vägkant utanför Mörarp. Frön samlades in genom Fredriksdals Friluftsmuseums försorg och nu är ett hundratal skogsklockor utplanterade i några var Helsingborgs naturreservat. Leta efter skogsklockan i skogsbrynet, men plocka den inte! Den är vacker med blålila blommor som sitter samlade som små klockor i toppen.

Var? Smårydsvägen. Från Allerumsvägen är Småryds naturreservat skyltat.
Koordinater: 56.095493, 12.722696

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.