Rikkärr, Gluggstorp: Tätört

För den riktigt floraintresserade är en tur till Gluggstorp att rekommendera. Det är en vacker naturbetesmark som ligger i en sluttning i Rååns dalgång. Här hittar du bland annat de köttätande växterna tätört och rundsileshår. Små insekter fastnar på växternas klibbiga blad. Växten har ämnen som heter enzymer som kan lösa upp insekterna och ta upp av näring från dem.

Gluggstorp är ett så kallat rikkärr som betyder att markvattnet har höga halter av olika mineralämnen, särskilt kalk. Mineralerna och det faktum att marken aldrig odlats upp eller gödslats utan betats under lång tid gör det så artrikt. För flera av växterna som klasefibbla och kärrnäva är det flera mil till nästa växtplats.

Fuktiga naturbetesmarker som Gluggstorp dominerade helt landskapet kring Helsingborg innan uppodlingen på 1800-talet. De tunga och blöta lerjordarna var svåra att odla och då var bete det som fungerade. Antagligen har betesdjur gått här i Råådalen i säkert 1000 år och förhoppningsvis kommer det att fortsätta i minst 1000 år till.

Var? Mellan byn Ottarp och Tågarp, där Gluggstorpsvägen korsar järnvägen
Koordinater: 55.931567, 12.936460

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?