Så arbetar vi för att rädda lokalt hotade arter

Många växter och djur har försvunnit, eller håller på att försvinna på grund av oss människor. Det upprör och engagerar många, även oss inom Helsingborg stad. Därför arbetar vi med att försöka rädda sådana växter som det bara finns kvar några få individer av innan de helt försvinner! Dör de så försvinner alla de lokala anpassningar som finns i deras gener för alltid.

Vi samlar försiktigt in frön från hotade bestånd i det vilda. Fröna tas in till Fredriksdals trädgårdar och odlas upp till små plantor. När de är tillräckligt stora planterar vi ut dem i utvalda naturreservat som sköts av Stadsbyggnadsförvaltningen. Först och främst vid den plats de samlades in för att förstärka den lokala populationen, men också i lämpliga närområden, oftast i naturreservat. Exempel på arter som uppodlats med av lokala fröer och satts ut är skogsklocka, ängsskära, slåtterfibbla och martorn. På gång är också kustruta, krissla och axveronika med frökälla från Örby ängar.

Varför är det då så viktigt att bevara lokala anpassningar? Jo, för att en växt på bästa sätt ska överleva och föröka sig just där den finns så har den anpassat sig för platsen. Det sker ofta långsamt, över hundratals och ibland tusentals år. Om anpassningen blir stor uppstår en ny art, men även inom arter så finns det variationer. Som exempel kan nämnas skogsnäva som blommar mycket tidigare här i Skåne än i norra Sverige där det är kallare. Insekter som bin och fjärilar har genom århundraden anpassat sina livscykler i tid med blomningen.  Om man flyttat ner den norrländska blomman som blommar senare till Skåne, så skulle en del insekter missa blomningen och bli utan mat. Denna lokala anpassning kallas med ett finare ord för samevolution. I ett förändrat klimat blir dessa lokala anpassningar ännu viktigare.

Lär dig mer om växter på artportalen.se

Det är kul att lära sig namnet på en växt och se om man kan hitta den i naturen. Är du nyfiken på var någon viss växt finns? Sök då efter den på artportalens webbplats, artportalen.se. Där rapporteras in fynd av växter och djur av både privat- och yrkespersoner. Testa exempelvis att söka på någon av växterna som vi berättar om i utställningen. Eller rapportera dina egna artfynd genom att skapa ett konto. Artportalen är ett sätt för oss alla, men också för myndigheter och beslutsfattare, att hålla koll på förekomsten av olika arter i våra omgivningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.