Äldre ädellövskog, Sofieroskogen: Ek

I skogen utanför Sofiero slott och trädgårdar växer gamla ekar och bokträd som är mellan 150 och 200 år gamla. Ekarna här älskas av både människor och andra djur, och för några år sedan blev faktiskt eken framröstad av helsingborgarna till att bli vårt stadsträd.

Ekarna behöver mycket ljus och växer därför främst i kanten av skogen. Bladen har en vågig form och ekens stam är skrovlig, till skillnad mot bokens släta.

Ju äldre ett träd blir, desto värdefullare blir det och även ett dött träd är viktigt. Vad menar vi med det? Jo, utanpå och inuti träden lever svampar, lavar, mossor och djur av olika slag. Ju längre tiden går desto fler djur, växter och svampar kan hitta sin plats i och på trädet. En del insekter, lavar och svampar trivs inte förrän trädet blivit så gammalt att barken börjar spricka, grenar trilla av och det blir hål i trädet. När trädens olika delar bryts ner så blir det mat och bostad till nya arter, det kan ta fler hundra år.

Eken är stark, den bryts ner långsamt kan därför bli urgammal, över tusen år! Därför är det också det trädslag i Sverige som har flest andra arter knutna till sig. Sofieroskogen är skyddad som naturreservat och ett av målen är att ekarna ska få stå och bli riktigt gamla och också de döda träden ska få finnas kvar som bostad och mat för alla svampar och insekter som bara kan leva där.

Var? Sofierovägen, framför Sofiero slott och trädgårdar
Koordinater: 56.086219, 12.665968

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.