Torräng, Esket: Blodnäva

Vill du uppleva en riktig blomsteräng ska du besöka Esket söder om Råå. På sommaren blommar ängen i alla möjliga färger. En av de vackraste blommorna är den mörkrosa blodnävan. Den hittar du en bit in på ängen där det är torrt och lite lägre växtlighet, en miljö som kallas torräng.

Här växer också gulmåra, rödklint och vår nationalblomma liten blåklocka. Fjärilar och andra insekter lever livet här med all mat som blommorna erbjuder. Esket är så artrikt tack vare att platsen har skötts som äng under många århundraden och det ska den fortsätta att göra för den ingår i Örby ängars naturreservat.

För ängar som Esket är rätt skötsel livsviktigt för att blomrikedomen ska finnas kvar. Klipps ängen för tidigt hinner blommorna inte sätta frö och då försvinner de efterhand. Om man låter bli att klippa växer växter den igen med buskar och träd. Från slutet av juli och under augusti slåttras ängarna, så vill du njuta av blomsterprakt är tipset att inte vänta för länge med ett besök.

Koordinater: 55.993325, 12.752340

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?